Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), în calitate de beneficiar al proiectului Startup Activator (POCU/82/3/7/105020), publică astăzi, 23 noiembrie 2018, rezultatele finale ale procesului de evaluare a planurilor de afaceri depuse în concursul organizat în acest proiect.

Documentul ce poate fi accesat mai jos prezintă patru categorii de aplicanți, în funcție de situația lor după ce planul de afaceri a fost evaluat în conformitate cu regulamentul de concurs Startup Activator:

- planuri de afaceri propuse pentru finanțare în proiect (75 la număr);

- planuri de afaceri propuse pentru a fi incluse pe lista de rezerve (15 la număr);

- planuri de afaceri admise în faza A a evaluării, dar care nu au întrunit punctaj suficient pentru a putea fi propuse pentru finanțare sau pentru lista de rezerve (67 la număr);

- planuri de afaceri respinse în faza A a evaluării (61 la număr).

Menționăm faptul că un plan de afaceri a fost retras din concurs, de către aplicant.

Rezultatele finale ale procesului de evaluare sunt prezentate aici.

Persoanele care au fost selectate pentru finanțare vor primi în cursul zilelor următoare un calendar detaliat al activităților la care urmează să participe, în conformitate cu graficul de implementare a proiectului Startup Activator.

Pe scurt, următoarele trei etape importante (și obligatorii pentru a obține finanțarea) din proiect sunt:

- Începând cu ziua de astăzi și până la data de 14 ianuarie 2019 are loc activitatea dedicată implementării stagiilor de practică. Fiecare persoană selectată pentru finanțare va participa la un stagiu de practică cu o durată de 40 de ore, organizat într-o întreprindere cu un cod CAEN din aceeași grupă cu cel propus de aplicant prin planul de afaceri;

- Începând cu data de 15 ianuarie 2019 demarează activitatea de mentorat la care trebuie să participe în mod obligatoriu toate persoanele propuse pentru finanțare, în cazul în care doresc să obțină efectiv această finanțare nerambursabilă. Această activitate implică organizarea a două evenimente regionale de mentorat și activități individuale de mentorat pentru fiecare persoană selectată pentru finanțare;

- Începând cu data de 15 aprilie 2019 demarează activitatea de înființare a întreprinderilor și de semnare a acordurilor de finanțare cu respectivele întreprinderi în proiectul Startup Activator, doar pentru acele persoane / planuri de afaceri care finalizează cu succes stagiul de practică și activitatea de mentorat.